fbpx
Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Színház) adatkezelési és adatvédelmi elveit rögzíti.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: Színház kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai nyújtásához szükséges. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A Színház a személyes adatok kezelésére harmadik félközreműködését igénybe veheti, azzal a feltétellel, ha a harmadik fél adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

A Színház programjaira történő internetes jegyvásárlás során a személyes adatok (név, telefonszám, e-mailcím, lakcím) megadása szükséges.

Az adatkezelő és adatfeldolgozók

Az adatkezelő
Spirit Színház
Név: Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhelye és postai címe: 2230. Gyömrő, Hársfa utca 4.
Cégjegyzékszáma: 13 09 145953
Adószáma: 23292613-2-13
E-mail címe: titkarsag[kukac]spiritszinhaz.com
Honlapjának címe: spiritszinhaz.com
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-96626/2016

Adatfeldolgozók

Jegyvásárlás esetén:

InterTicket Kft.
A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.
Székhelye és postai címe: 1146 Budapest, Hungária Krt. 179-187. M3 Business Center
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-42
E-mail címe: interticket[kukac]interticket.hu
Honlapjának címe: www.jegy.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-266-0000
Ügyfélszolgálat e-mail címe: interticket[kukac]interticket.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1146 Budapest, Hungária Krt. 179-187. M3 Business Center
+36-1-266-0000
interticket[kukac]interticket.hu
Munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között

Tárhely Adatkezelő neve: T-Systems Adatpark
Tárhely Adatkezelő címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-54216/2012.

Hírlevélre való feliratkozáskor a Színház személyes adatokat kezel (név, e-mail cím)

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal de maximum heti gyakorisággal hírlevelet küld neki, kivéve abban az esetben ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri. Az Adatkezelő lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan rendezvényt ajánlani a hírlevél olvasóinak. A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet.

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

MailChimp
Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Spirit Színház
Név: Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhelye és postai címe: 2230. Gyömrő, Hársfa utca 4.
Cégjegyzékszáma: 13 09 145953
Adószáma: 23292613-2-13
E-mail címe: titkarsag[kukac]spiritszinhaz.com
Honlapjának címe: spiritszinhaz.com
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-96626/2016

FatFlamingo Creative
Név: Demeter János e.v.
Székhelye: 2768 Újszilvás, Dobó István utca 68.
Postai címe: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Adószáma: 68532949-1-33
E-mail címe: fatflamingo2017[kukac]gmail.com
Honlapjának címe: fatflamingo.hu

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Színház a hírlevelek tekintetében felhasználóitól kizárólag nevet és e-mailcímet kér, melyek a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükségesek.

A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.
 3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 4. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
  • további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A felhasználó jogai

 1. A Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy az általa kezelt személyes adatait az adatkezelésre- és feldolgozásra jogosult, jelen tájékoztatóban rögzített személyhez történő előzetes bejelentkezést követően megismerheti, azokba betekintést nyerhet. A kezelt adatokat az érintetten kívül kizárólag a Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft. alkalmazottai és – az elérni kívánt cél megvalósításához feltétlenül szükséges körben – azon üzleti partnereinek erre meghatalmazott munkatársai jogosultak megismerni, akik a hírlevelek tartalmára vonatkozó szerkesztői döntések meghozatalában közreműködnek.
 2. A Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft. részére írásban megküldött értesítéssel bármikor visszavonhatja.
 3. Amennyiben az érintett az adatkezeléssel – így különösen, de nem kizárólagosan az adatbiztonsággal – kapcsolatos rendelkezések megsértését észleli jogosult közvetlenül a Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft.-hez fordulni a jogellenes gyakorlat megszűntetése érdekében.
 4. Amennyiben a jogellenes gyakorlatot a Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft. az érintett kifejezett felhívása ellenére nem szűnteti meg, úgy az érintett bírósági úton kérheti a Spirit Színház Nonprofit Közhasznú Kft.-t kötelezni a jogellenes gyakorlat megszűntetésére, egyúttal kérheti az adatkezelési szabályok megsértésével okozati összefüggésben keletkezett kárai megtérítését is.

Ha kérdése merülne fel, kérjük vegye fel kollégánkkal a kapcsolatot az info[kukac]spiritnyar.hu e-mail címen!